PONUKA ZAMESTNANIAPohrebná služba STYX ponúka voľné pracovné pozície:

Vodič - hrobár

Stručná charakteristika práce: - zabezpečovanie prevozu ľud. pozostatkov po miestnych komunikáciach, realizácia výkopových prác

Kvalifikačné požiadavky: úplné stredoškolské vzdelanie, organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, dobrý zdravotný stav

Žiadosť, osobný dotazník, overené doklady o vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace doručte písomne alebo osobne na adresu:
Pohrebná služba STYX, M.R.Štefánika 38, 971 01 Prievidza.
príp.
EMAIL: psstyxsro@gmail.com