Pokiaľ tu nenájdete oznámenie o pohrebe blízkej osoby a máte záujem o bezplatné zverejnenie,

oznámte nám to na telefónnom čísle 0915 287 002.


  OPUSTILI NÁS  ROK   2 0 2 0
APRÍL 2020


† Júlia LUKÁNOVÁ , 29. apríl 2020 o 14.00 hod. Dom smútku Temeš

† Eduard CANIGA , 27. apríl 2020 o 14.00 hod. Dom smútku Bojnice

† Olga ŠOVCÍKOVÁ , 24. apríl 2020 o 15.00 hod. Dom smútku Prievidza-Velká Lehôtka

† František SZULÉNYI , Dom smútku Prievidza v kruhu najbližšej rodiny

† Štefan FEHÉRVÁRY , 7. apríl 2020 o 13.30 hod. Dom smútku Prievidza

† Luboš MARKO , 7. apríl 2020 o 12.00 hod.

† Michal KRAJCÍK , 3. apríl 2020 o 15.00 hod. Dom smútku Prievidza

† Mária IGAZOVÁ , 2. apríl 2020 o 12.00 hod. Dom smútku Prievidza


MAREC 2020


† Jozef VAŠKOVIC , 6. marec 2020 o 12.00 hod. Dom smútku Prievidza

† Andrej HAZUCHA , 9. marec 2020 o 16.00 hod. Dom smútku Oslany

† Marián DE RIZ , 13. marec 2020 o 12.00 hod. Dom smútku Prievidza


FEBRUÁR 2020


† Anna KOVÁCOVÁ , 12. február 2020 o 13.30 hod. Dom smútku Prievidza

† Pavel FABO , 21. február 2020 o 15.00 hod. Dom smútku Prievidza


JANUÁR 2020


† Peter GEREŠ , 4. január 2020 o 17 hod. Dom smútku Tužina

† Anton VRTIEL , 16. január 2020 o 14 hod. Dom smútku Horná Ves

† Jozef ŠUMICHRAST , 22. január 2020 o 12 hod. Dom smútku Prievidza


Celkom: 42 pohrebov